Kucoin Shares-KCS

$9.01
$0.16 +1.86%
$9.07
24H High
$8.80
24H Low
$336.85M
24H Vol

Base Info

 • Max Supply
  200000000 KCS
 • Total Supply
  145879861 KCS
 • Circulating Supply
  98379860 KCS
 • MarketCap
  $88636.31M

Kucoin Shares-KCS Introduction

库币区块链资产交易平台推行的兑换代币为Kucoin Shares,简称“KCS”。KCS币是基于以太坊Ethereum发行的去中心化的区块链资产,它是基于以太坊区块链的ERC 20标准代币。